Fakta og praktiske oplysninger

Se lukkedage, svar- og sagsbehandlingsfrister, takster og andre praktiske oplysninger om Syddjurs Kommune.

Beredskabsplan

Se plan for fortsat drift

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren kan rådgive og vejlede dig om kommunens sagsbehandling, samt hjælpe dig i dialogen med kommunen

Fakta om kommunen

Se befolkningstal og adgang til nøgletal

Giv et praj

Hvis du oplever fejl eller mangler på kommunens arealer og veje, kan du hjælpe os ved at melde det ind til os.

Lukkedage

Administrationen holder lukket i alle helligdage

Politi

Østjyllands Politi har to nærpolitistationer placeret i kommunens bygninger. En i Rønde og en i Ebeltoft.

Postgang og svarfrister

Ekspedition, omdeling af post, i form af digitale og fysiske.

Sagsbehandlingsfrister

Find frister for hvor lang tid der må gå, før en afgørelse skal være truffet på de enkelte fagområder.

Skatteprocent og takstblad

Takster på daginstitutioner, SFO og meget mere

Whistleblower

Denne side er indgang til den interne whistleblowerordning i Syddjurs Kommune