Byggeri

Når du skal bygge, er der flere ting, du skal være særlig opmærksom på.

Antenner og master

Du skal være opmærksom på de særlige regler for antenner og master, inden du søger om tilladelse til at opsætte dem.

Byggetilladelse

De fleste byggerier kræver byggetilladelse, men der er nogle undtagelser.

Erhvervsgrunde til salg

Find grunden til din virksomhed. Vi har grunde til salg flere steder i kommunen.

Forhåndsdialog

Vi hjælper dig med at komme godt fra start, så du undgår typiske fejl, når du skal lave din byggeansøgning.

Færdigmelding og ibrugtagning

Husk at færdigmelde dit byggeri, så vi kan give dig tilladelse til at tage det i brug.

Sagsbehandling og gebyr på byggesager

Der er forskellige sagsbehandlingstider afhængig af, hvad du søger byggetilladelse til.

Solceller og solvarme

Bliv klogere på solceller og solvarme i kommunen.

Transportable konstruktioner og arrangementer

Der gælder særlige regler ved opførsel af transportable konstruktioner og arrangementer både ude og inde.

Ændret brug af bygninger

Du skal måske søge om byggetilladelse, hvis du ændrer anvendelse af din bygning eller lokale.