Veje og stier

Information om offentlige veje og stier samt private fællesveje.

Afvanding

Afvanding i Syddjurs Kommune

Ansøgning om adgang

Du skal søge om tilladelse inden du anlægger eller flytter din indkørsel.

Asfaltbelægning

På nedenstående kort kan du se det planlagte asfaltarbejde i Syddjurs Kommune. Planen for asfaltbelægning for 2022 bliver offentliggjort i februar 2022.

Beskæring

Her kan du læse mere om beskæring af hæk og hegn mod fortorv, samt klipning af vores rabatter.

Love og regler

Her kan du finde information om vores lovhjemmel på vejområdet.

Nabohjælp og legende børn

Ansøgning om tilladelse til opsætning af Nabohjælpskilt og Legende Børn

Skiltning

Der findes mange forskellige skilte på vejarealer, vejvisningsskilte, vejnavneskilte, husnummerskilte samt servicevejvisningsskilte. Her kan du læse om retningslinjer og regler for skiltning.

Vedligehold af veje

Her kan du læse om hvem der vedligeholder vejene i Syddjurs Kommune.

Vejklasser

Alle veje i Syddjurs Kommune er inddelt i vejklasser, som er bestemt ud fra vejens type og trafiksammenhæng.