Udvikling og projekter

Her kan du læse om nogle af de forskellige projekter, der arbejdes med i Veje og Trafik

Byggemodninger

Her kan du læse mere om vores igangværende og fremtidige byggemodninger.

Strategi for ladeinfrastruktur

Vi vil være forgangkommune for bæredygtighed og gå foran i alle initiativer, som tages i et miljømæssigt perspektiv.

Trafiksikkerhedsprojekter

Syddjurs Kommune modtager mange opfordringer på at etablere fortove, cykelstier og andre tiltag der skal forbedre trafiksikkerheden og den oplevede tryghed på veje og stier i Kommunen. I det følgende kan du se hvilke projekter der er vedtaget og hvilket der står til politisk prioritering.

Vi bygger for dig

Her kan du finde mere information om igangværende, kommende og afsluttede projekter i Syddjurs Kommune.