Trafiktællinger

Syddjurs Kommune tæller trafikken for at blive klogere på mængden af trafik og bilernes hastighed. Viden om trafikken giver et fundament til at skabe en god og sikker infrastruktur.

I Syddjurs Kommune udføres der hvert år trafiktællinger for at følge udviklingen i trafikken. Vi kan lave målinger på alle offentlige veje.

Tællingerne udføres jævnligt og sker både i henhold til en tælleplan og på baggrund af henvendelser fra borgere.

Syddjurs Kommune måler trafikken for at få viden om:
• Hvor mange der kører på vejene
• Hvilken hastighed der køres med på vejene
• Hvilke typer køretøjer der kører på vejene

Disse informationer anvendes til en række analyser omkring ulykker, hastigheder samt mange andre trafikale vurderinger. Trafiktællingerne er med til at sikre et vigtigt beslutningsgrundlag på teknisk og politisk plan, både til trafiksikkerhedsvurdering, vej- og trafikplanlægning og vedvedligeholdelse. Med andre ord bruges trafiktællingsresultaterne til at prioritere indkommende ønsker, om hastighedsdæmpende foranstaltninger på veje, hvor du føler, at der bliver kørt for stærkt.

Bor du på en villavej eller ud til en hovedvej hvor hastigheden opleves høj, så har du mulighed for at få målt det hastighedsmønster som er på din vej.

Ved bestilling af trafiktælling.
Du skal udpege en placering for trafiktællingen.

Du bedes derfor angive en specifik adresse eller vedhæfte et kort med en markering, som anviser hvor du ønsker en trafiktælling opsat.

Det er vigtigt, at du tager højde for, hvor du oplever at hastigheden er højst, da trafiktællingen vil udføres på dette punkt.

Send din bestilling til mailadressen veje.trafik@syddjurs.dk Så vil vi se nærmere på ønsket.

Processen for trafiktællingen
En trafiktælling løber over en syv-døgns periode, og dermed giver den både et billede af trafikken i hverdagene og i weekenden.

Trafiktællingen dokumenterer den faktiske hastigheden på strækningen, og ud fra denne, analyserer Syddjurs kommune resultatet og laver en vurdering, som ligger til grund for, om der er belæg til af udføre hastighedsnedsættende foranstaltninger på lokaliteten.

På linket nederst Kan du se kommunes registrerede trafiktællinger, samt holde øje med din trafiktælling.

I linket for du oplyst følgende:
• Årsdøgntrafik (AADT) - trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året. Denne opgørelsesmåde anvendes som et sammenfattende udtryk for færdselsmængden på et givet sted
• Gennemsnits hastighed - Den gennemsnitlige hastighed, som køretøjerne har kørt med i måleperioden
• 85 % fraktil - Den hastighed, som 85% af de registrerede køretøjer kører under
• Lastbil Årsdøgntrafik - Andel af køretøjer over 5,80 m der registreres som værende lastbiler.
• Lastbil % (LBIL PCT) - Hvor mange % lastbiler der passerer.

Syddjurs kommunes registrerede Trafiktællinger:

Veje og Trafik

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00