Sikker trafik - send et forslag

Det skal være trygt og sikkert at færdes på veje og stier i Syddjurs Kommune. Som borger oplever du, hvordan trafikken fungerer, derfor vil vi gerne have besked, hvis du oplever utrygge steder i trafikken, vi skal undersøge nærmere.

Forslagene – forudsat de har en uheldsbesparende effekt eller særligt for skoleveje har tryghedsfremmende virkning indgår i den årlige handlingsplan, som tager afsæt i Mobilitetsplanen 2021. Handlingsplanen vedtages efter budgetvedtagelsen, således at de projekter Byrådet har vedtaget omhandles i handlingsplanen.

’Syddjurs Sikker trafik – Send dit forslag’ er en online selvbetjeningsløsning, hvor du kan udpege utrygge steder i dit lokalområde og sende et forslag ind til os.

Sådan indsender du dit forslag til trafiksikkerheden:

• Skriv adressen til dit forslag i feltet med titlen – ”Hvor er problemet”
• Tjek at dit forslag er placeret korrekt på kortet, flyt eventuelt dit forslag til den rigtige placering.
• Vælg hvad dit forslag omhandler. Først skal du vælge en kategori under ’Hvad er problemet’. Derefter kommer der nogle valgmuligheder op nederst på siden, her vinges den rigtige boks af, først som element og til sidst emne. Det er ligeledes muligt at uddybe dit svar i boksen ”supplerende beskrivelse”.
• Udfyld dine oplysninger, og tryk derefter på ”Næste”.
• Kontroller at informationerne passer, og tryk herefter på knappen ”Send forslag”.
• Dit forslag er nu indsendt.

Veje og Trafik

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00