Tilladelser

Arbejde eller arrangementer som foregår på vejarealet, kræver godkendelse fra vejmyndigheden. Se, hvordan du søger din tilladelse her

Brug af vejareal

Du skal søge om tilladelse, hvis du har brug for at spærre en del af en vej eller en sti af.

Gravetilladelse

Du skal søge om tilladelse til gravearbejde, inden du graver i offentlige arealer som veje, stier, fortove, rabatter og parker.

Skiltetilladelse

Hvis du ønsker at opsætte skilte, skal du søge om tilladelse efter byggeloven.