Genoptræning efter en hjerneskade

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere, der har fået en hjerneskade.

Ambulant genoptræning efter en hjerneskade

Redskaber til at genskabe evnerne til at mestre hverdagen og deltage aktivt i familieliv og arbejdsliv med størst mulig selvhjulpenhed og livskvalitet.

Hjerne- og Talehuset

Genoptræning efter en hjerneskade samt tale- og stemmetræningen foregår i Hjerne- og Talehuset i Tirstrup.