Træning og aktivitet

Målrettet og udviklingsorienteret træningsindsats samt en bred vifte af aktivitetstilbud. Borgeren inddrages åbent, venligt og imødekommende.

Genoptræning

Har du brug for træning efter at have oplevet tab af funktion efter sygdom, kan du få hjælp til genoptræning på Træning og Sundhed

Genoptræning efter en hjerneskade

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere, der har fået en hjerneskade.

Genoptræning på døgnpladser

Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup tilbyder intensiv sygepleje og genoptræning gennem hele døgnet.

Vederlagsfri fysioterapi

Fysioterapi til dig, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom.

Vedligeholdende Træning og Aktivitet

Målrettet trænings- og aktivitetstilbud til borgere, der har nedsat fysisk, psykisk funktionsevne og/eller behov for socialt samvær.

Visitation til træning- og aktivitetstilbud

Det er Visitation til Sundhed og Omsorg der varetager opgaven med at visitere til de forskellige træningstilbud.