Sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere om mulighederne for praktisk hjælp, pleje og vejledning

Akutpladser

Sygepleje og observation på midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

Inkontinensvejledning

I Syddjurs Kommune er der en specialuddannet sygeplejerske, der kan varetage og vejlede omkring problemer med vandladning.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Et tilbud til dig, der på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder har behov for hjælp til personslig og/eller praktisk hjælp.

Sygepleje

Sygeplejen Syddjurs tilbyder sygepleje til alle med behov for en sygeplejefaglig indsats uanset alder og boform. Dette gælder også i tilfælde af akuteller kronisk sygdom.