Kommunens tilbud til dig med en hjerneskade

Information til pårørende og borgere udsat for erhvervet hjerneskade om de kommunale tilbud og behandlingsforløbet.

En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, der opstår på grund af sygdom eller ulykke.

Ud over fysiske, mentale og følelsesmæssige ændringer, kan det sociale og arbejdsmæssige liv også blive ramt. Følgerne af en hjerneskade griber derfor ind i hele livet.

Efter, du er udskrevet fra sygehuset, skal din kommune koordinere et forløb, der hjælper dig med at få de tabte færdigheder og et godt liv tilbage. Det kræver et nært samspil mellem hospitalet, din egen læge og din kommune. Og det kræver al den støtte, du kan få fra dine pårørende.

På figuren nedenfor kan du se, hvilke opgaver hospitalet og kommunen varetager for at genstarte dit liv efter hjerneskaden. Den viser også, hvor dine pårørende kan få hjælp. Selv om livet aldrig bliver det samme efter en erhvervet hjerneskade, så får langt de fleste et godt liv igen.

Ved at du klikker på linket nedenfor, kan du også få informationer om, hvilke tilbud kommunen har til dig og dine pårørende, og hvordan du kan få mere at vide om det at have en hjerneskade.

Visitation til Sundhed og Omsorg

Mandag-Tirsdag

09:00 - 11:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 11:00