Livet med en Hjerneskade

Følgerne efter en hjerneskade griber ind i hele livet. Siderne her fortæller, hvordan du får hjælp til at komme videre i livet efter en erhvervet hjerneskade.

Kommunens tilbud til dig med en hjerneskade

Information til pårørende og borgere udsat for erhvervet hjerneskade om de kommunale tilbud og behandlingsforløbet.

Ambulant genoptræning efter en hjerneskade

Redskaber til at genskabe evnerne til at mestre hverdagen og deltage aktivt i familieliv og arbejdsliv med størst mulig selvhjulpenhed og livskvalitet.

Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinatoren kan hjælpe med at skabe det fælles overblik og den retning omkring et sammenhængende og effektivt forløb, som der er behov for.

Mere viden om livet med erhvervet hjerneskade

Forslag til organisationer, som du kan kontakte

Netværk for dig og dine pårørende

Behov for at komme i kontakt med andre i samme situation?