Baggrund, tilbud og kvalitetsstandarder

Her kan du læse om hvordan Syddjurs Kommune løser opgaverne sammen med dig – og hvilke værdier, der er styrende for vores tilbud og vores samarbejde med dig.

Brugernes tilfredshed

Her kan du finde brugertilfredshedsundersøgelserne, der blev gennemført i 2019 i hjemmeplejen og plejeboligerne.

Servicekatalog og Kvalitetsstandarder Sundhed & Omsorg

Kvalitetsstandarderne vedtages af Byrådet en gang om året, og sætter ramme for de ydelser og serviceniveau du som borger tilbydes i Syddjurs Kommune.

Sundhedsfaglige tilsyn

Sundhedsfaglige tilsyn

Tilsyn i plejeboliger

Uanmeldte servicefaglige tilsyn skal sikre, at borgerne i plejebolig får den pleje og praktiske hjælp, samt træning, som de er berettiget til efter serviceloven og ud fra det kommunale serviceniveau.

Velfærdsteknologi

Det giver øget frihed, selvstændighed og værdighed at kunne klare mest muligt selv. D vil Syddjurs Kommune gerne hjælpe dig med via velfærdsteknologiske løsninger. Dem kan du læse mere om her