Skole og uddannelse

Her finder du information om kommunens folkeskoler, privatskoler, efterskoler, SFO og meget andet.

Folkeskoler

Her kan du læse om kommunens folkeskoler, skolestart, transport, støtte i skolen og meget mere,

Frit skolevalg/skoleskift

Du har som forældre krav på, at dit barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune

Modersmål

Du kan få gratis undervisning i modersmål til dit barn, når barnet går i 0.-9. klasse.

Oversigt over skoler og skoledistrikter

Her kan du se et kort over kommunens skoler og skoledistrikter.

Privatskoler, friskoler og efterskoler

Ud over de kommunale folkeskoler, findes der privatskoler, friskoler og efterskoler i kommunen.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er rådgivning af pædagogisk personale i institutioner, skoler og forældre til børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger.

SFO

SFO'erne tilbyder både morgenmodul, eftermiddagsmodul, feriemodul og tidlig SFO.

Syddjurs Ungdomsskole

Ungdomsskolen i Syddjurs er kommunens tilbud til alle børn og unge mellem 9 og 18 år, som bor i kommunen.

Tilskud til specialefterskole eller ordblindeefterskole

Her kan du læse om hvordan du søger tilskud til special-/ordblindeefterskoler.

Uddannelses- og Erhvervsmesse 2022

Kom og mød en masse spændende uddannelsessteder og virksomheder og bliv inspireret til dit fremtidige uddannelsesvalg.

Undervisning i dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog omfatter basisundervisning såvel som supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Ungeindsats og uddannelsevejledning

Læs om muligheder for vejledning omkring valg af uddannelse og om Syddjurs Kommunes samlede ungeindsats.