Børn, unge og familie

Find tilbud og hjælp til børn, unge og familier.

Børn med handicap eller sygdom

Læs her om støtte til børn med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Dagtilbud og pasning

Her kan du læse om pasningstilbud til børn mellem 0 - 6 år.

Familier med særlige behov

Læs mere om hvad Familierådgivningscentret kan hjælpe dig med.

Kontaktfamilie

Læs mere om hvordan du og din familie kan gøre en forskel for et barn, som har brug for lidt ekstra støtte.

Pleje- og aflastningsfamilie

Kunne du tænke dig at blive pleje- eller aflastningsfamilie?

Råd og Vejledning

Her finder du information om åben rådgivning, Handibasen og Center for Børn, Unge og Familier

Sagsbehandlingsfrister

Hvor lang tid går der, før du kan forvente en afgørelse på din ansøgning? Læs mere her.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Syddjurs kommune

Underretning

Hvis du har viden eller mistanke om, at et barn er truet eller har svære problemer, skal du underrette os.

Vielse

Her kan du finde informationer om vielse og navneændring